14 ENE 2021

Trobada vocacional al Miracle

Com hem dit en altres ocasions, la nostra visió és, sobretot, de futur. Per tant necessitem pas- tors que ens puguin acompanyar i guiar, però també necessitem religiosos i famílies cristianes, necessitem vocacions. Així doncs, fa uns quants dies, en un àmbit fratern, una dotzena de nois del bisbat es van trobar a Solsona per fer un petit pelegrinatge fins al santuari de la Mare de Déu del Miracle. Conscients que la vocació baptismal és la base de totes les vocacions cristianes, ja sigui la vida matrimonial, el sacerdoci o la vida consagrada i conscients que és important preguntar-nos què ens demana el Senyor, alguns joves del bisbat es troben un parell de cops l’any per compartir un dia de convivència amb els seminaristes ca- minant i pegant tots junts. L’evangeli del dia, una petita conversa sobre el camí que els Mags d’Orient van recórrer fins a arribar al portal de Betlem, el res del rosari, la ce- lebració de l’eucaristia i el bon humor van mar- car el dia de convivència. Des de la delegació de vocacions s’encomanen a la Mare de Déu del Miracle perquè ens conce- deixi moltes i santes vocacions a la vida cristiana, i ens faci generosos en l’entrega a Déu a cadascun de nosaltres en el nostre estat de vida concret.

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.