16 FEB 2021

Quaresma en temps de pandèmia

Dimecres iniciarem el temps de quaresma, i una bona manera d’iniciar-la podria ser llegint el missatge del papa Francesc per a la quaresma d’aquest any, titulat: “Quaresma: un temps per a renovar la fe, l’esperança i la caritat. El Papa ens convida aquest any a viure la fe a través de les pràctiques quaresmals de sempre: el dejuni, la pregària i l’almoina. Pràctiques de les quals n’hem sentit parlar moltes vegades i que potser no hem sabut portar-les a la practica, però aquesta invitació ens pot fer comprendre-les i, alhora, poder-les viure de manera diferent en aquest temps de pandèmia. El dejuni viscut com a experiència de privació, voler viure en senzillesa de cor, perquè ens porti a descobrir de nou el do de Déu, i a comprendre la nostra realitat de criatures que, a imatge i semblança seva, troben en Ell el seu compliment. Ens convida fer una experiència de pobresa acceptada, és a dir, qui dejuna es fa pobre amb els pobres i “acumula” la riquesa de l’amor rebut i compartit. El dejuni contribueix a estimar Déu i el proïsme, és a dir a “centrar l’atenció en l’altre considerant-lo com a un mateix”, ens ho recorda sant Tomàs d’Aquino. La pregària viscuda com “l’aigua viva”, aquella que Jesús donà a la Samaritana. Ens cal el silenci i el recolliment en la pregària per trobar aquella llum interior que il·lumina els desafiaments i les decisions de la nostra pròpia missió. És fonamental el recolliment en la pregària per a trobar la intimitat amb el Pare i descobrir la seva tendresa. És aquesta que ens estimula a tenir esperança, i a tenir el desig de beure aquesta aigua viva. Viure una quaresma amb esperança significa sentir que, en Jesucrist, som testimonis del temps nou en el qual Déu “fa que tot sigui nou” (Ap 21, 1-6). Ens vol donar a conèixer els seu significat, tot recordant que Crist, qui lliurà la seva vida a la creu i que Déu ressuscità el tercer dia, ens diu que cal estar “sempre a punt per a donar a tothom qui us demani raó de la vostra esperança”. Viure una quaresma de caritat ens recorda que cal tenir cura dels que es troben en condicions de patiment, abandonament o angoixa a causa de la pandèmia de Covid19. Ens trobem en un moment incert sobre el futur, però ens convida a recordar les paraules que Déu adreça al seu servent: “No tinguis por, que jo t’allibero” (Is 43, 1). Oferim amb la nostra caritat una paraula de confiança perquè l’altre senti que Déu l’estima com a un fill. Com ens diu el Papa, que sapiguem viure aquest any el temps de quaresma com una etapa de la nostra vida on ens ajudem a creure, esperar i estimar, començant per un mateix per poder sortir a l’encontre de l’altre germà nostre. Un temps de conversió per a compartir els nostres béns, per ajudar-nos a reconsiderar, en la nostra memòria comunitària i personal, la fe que ve de Crist viu, l’esperança que és animada per l’alè de l’Esperit Sant i l’amor, font inesgotable del cor misericordiós de Pare.

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.