03 JUN 2021

Juny - mes del Sagrat Cor

Deprecacions al Sagrat Cor de Jesús

Cor amorosíssim de Jesús, per la vostra ferida preciosa, oberta per a donar pas a les flames del vostre immens amor, feu que l’incendi de la caritat purifiqui els nostres cors de la immundícia del pecat.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Cor sacratíssim de Jesús, per la vostra corona d’espines que us turmentà amb les cruels puntes dels nostres pecats, feu que sentim un sant i vertader remordiment de les nostres culpes.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Cor dolcíssim de Jesús, per la vostra creu, plantada com arbre frondós alimentat per la sang divina, signe de l’encès desig que sentíeu d’ésser crucificat, concediu-nos una resigna-ció completa als designis de la Provi-dència.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Consagració al Sagrat Cor de Jesús 

(oració del Venerable Torras i Bages)

Sóc vostre, oh Bon Jesús, perquè sou el meu Creador, perquè de tota la eternitat m’heu portat dins vostra intel·ligència com una criatura és portada per la mare; sóc vostre perquè m’heu rescatat del poder del dimoni i m’heu comprat pel preu de vostra preciosíssima Sang; sóc vostre com el fill és del pare, com la sarment és del cep, com el fruit és de l’arbre, ja que de la vostra Creu som fruit tots els cristians: i encara que mil vegades m’he rebel·lat contra vós, el vostre Cor dolcíssim mai ha deixat d’estimar-me; heu llençat per mi doloreses llàgrimes en els dies de la meva prevaricació, i mogut pel vostre Cor amantíssim no heu parat fins a fer-me tornar a la gràcia. Oh Cor que tant m’heu estimat! Oh Cor que tantes vegades he entristit i omplert d’amargura! A vós em consagro i protesto mil vegades de no donar-vos d’aquí endavant cap motiu d’aflicció: ans al contrari, recordant-me de les ocasions passades en què us he omplert d’amargura, proposo d’aquí endavant, estimar-vos pels que no us estimen, honrar-vos pels qui us desprecien, propagar la vostra glòria per a satisfer les amar-gures que al vostre Cor causen aquells qui, estan obligats a expandir-la, us miren amb la major indiferència. 

Proposo emprar tot el meu cor en estimar-vos, i voldria tenir mil cors per estimar-vos més encara; vull que des d’ara la meva ànima sigui un sa-grari vostre, tancat a tota vana passió humana, un lloc de repòs per a vós, una viva imatge del vostre Cor: de manera que, dedicant-se durant tota la vida a amar-vos, l’últim pensament que faci a l’hora de la mort sigui un acte d’amor a vós, oh Jesús dolcíssim, que voleu glorificar la meva ànima per tota l’eternitat. Amén.

Oferiment al Sagrat Cor de Jesús

Oh Jesús meu! Per mediació del Cor Immaculat de Maria Santíssima us ofereixo les oracions, obres i treballs del present dia, en reparació de les ofenses que us fan i per les intencions del vostre Sagrat Cor.

Sagrat Cor de Jesús, en Vós confio.

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.