29 ENE 2021

In memoriam +Jaume Traserra

El dia 25 de gener es compliren dos anys de la defunció del bisbe emèrit Jaume Traserra, un bisbe que ja va apostar per l’evangelització des del principi amb la seva primera carta pastoral “Torneu de la part de Déu” i va destacar la im- portància de la comunitat en una de les seves últimes cartes “La comunitat cristiana”. Amb motiu d’aquest segon aniversari, un grup de persones han volgut fer-li un homenatge amb la publicació del llibre “In memoriam +Jaume Traserra”, un conjunt d’articles de diferents autors que van conèixer el bisbe Jaume en di- ferents moments de la seva vida. Un d’aquests autors i editor del llibre és el bisbe actual, Xavier Novell. També es publiquen quatre textos origi- nals i inèdits del mateix bisbe Jaume. Tres records de joventut i el seu testament espiritual, tal i com ell deia “la preparació per a ben morir”. Els interessats en adquirir el llibre el trobaran properament en algunes llibreries i parròquies de la nostra diòcesi, al preu de 15€. Els qui han assumit el cost de la publicació, han determinat que els possibles beneficis fossin per al projecte Vacances per a Famílies Nombroses.

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.