16 MAR 2021

Dia del Seminari

La Col·lecta de cap de setmana del 20 i 21 de març serà pel seminari PREGÀRIA Déu i Pare de tots, que heu donat la vida als homes perquè us coneguin i us lloïn agraïts; doneu-nos l’alegria de sentir-nos un sol poble vostre. Senyor Jesucrist, que us heu abaixat per ser el nostre germà i que camineu amb nosaltres, ensenyeu-nos a no passar de llarg davant el dolor del germà caigut al marge del camí. Esperit Sant, vivifiqueu i moveu el cor dels nostres pastors perquè experimentin cada dia el consol de caminar com a germans, enmig del poble, fent-hi present, com sant Josep, la tendresa del Pare. Feu sentir en el cor de molts joves la crida al sacerdoci perquè, com a homes de comunió, serveixin en l’Església i, anunciant l’Evangeli, cooperin a assolir la fraternitat universal en Vós. Amén.

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.