22 MAY 2021

Deixebles missioners

Quina és la missió de l’Església? Per respondre a aquesta pregunta cal que anem als últims versets de l’ Evangeli segons Sant Mateu, a l’episodi conegut com el Gran Enviament (Mt 28,19-20). És allà on Jesús diu als seus deixebles: “Aneu, doncs, a tots els pobles i feulos deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot allò que us he manat”.

Aquesta és la missió principal de l’Església “fer deixebles missioners”. Les traduccions del text varien lleugerament, però és obvi que Jesús va donar a la seva Església naixent quatre tasques: Aneu, feu deixebles, bategeu i ensenyeu a guardar els manaments.

Un d’aquests verbs és el centre gramàtic de la frase i, per tant, el centre teològic. És el verb “fer” —literalment “feu deixebles” (math-eteusate). Aquesta tasca és la més important del Gran Enviament i tots els altres aspectes missionals de l’Església —anar, batejar i ensenyar— giren entorn del fet de fer deixebles. Però, què volem dir quan diem fer deixebles? La paraula “deixeble” —en grec mathetes, que prové del verb manthanein— significa “el qui aprèn”. Així, doncs, ser un deixeble és ser un alumne. Ser un deixeble de Jesús és estar compromès en un procés d’aprenentatge de tota la vida, el qual té per objectiu aprendre de Jesús, el professor, el mestre.

Així, doncs, el deixeble no és el qui rep cursos de formació cristiana, sinó el que aprèn de Jesús a esdevenir com ell, la seva manera de ser. El terme català “deixeble” ve del llatí discipulos i té la connotació que aquest procés d’aprenentatge no s’improvisa, sinó que és intencionat i disciplinat. Fer-se deixeble és comprometre’s amb aquest procés de creixement. Les nostres parròquies tenen aquesta gran necessitat de que sorgeixin deixebles missioners, t’animes!!! 

Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.