Parròquia de Solsona

Parròquia de Solsona

Parròquia de Solsona

Parròquia de Solsona

Parròquia de Solsona

Últimas noticias

Formació teològica-bíblica del curs Nova Vida

Fecha 14 MAY 2021

Bisbat Solsona

Formació teològica-bíblica del curs Nova Vida

Ja fa anys que l’Escola d’Evangelització Sant Andreu (EESA) de Solsona està impartint cursos a la diòcesi.Aquests cursos son molt vivencials i, ara, els responsables de l’EESA volen oferir un aprofundiment de ca

Ver toda la noticia

Fecha 20 ABR 2021

Bisbat Solsona

Recés Efatà

Què són els recessos Efatà? «És una experiència que canvia la vida dels joves», diu la Laura Lacorne, presidenta dels Retirs d’Efatà a Madrid, una..

Ver toda la noticia
Recés Efatà
In memoriam +Jaume Traserra

Fecha 29 ENE 2021

Bisbat Solsona

In memoriam +Jaume Traserra

El dia 25 de gener es compliren dos anys de la defunció del bisbe emèrit Jaume Traserra, un bisbe que ja va apostar per l’evangelització des del principi amb la seva primera carta pastoral “Torneu de la part de Déu” i va destacar la..

Ver toda la noticia

Fecha 14 ENE 2021

Bisbat Solsona

Una comunitat viva

L’objectiu de la conversió pastoral i missionera que proposa el pla pastoral, la visió dioce- sana i la visió parroquial és aconseguir que les nostres comunitats parroquials siguin vives, orants, fraternes i evangelitzadores. La font princip..

Ver toda la noticia
Una comunitat viva
Trobada vocacional al Miracle

Fecha 14 ENE 2021

Bisbat Solsona

Trobada vocacional al Miracle

Com hem dit en altres ocasions, la nostra visió és, sobretot, de futur. Per tant necessitem pas- tors que ens puguin acompanyar i guiar, però també necessitem religiosos i famílies cristianes, necessitem vocacions. Així doncs, fa uns qua..

Ver toda la noticia
Página 1 de 2 1 2 Siguientes »

Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus palabras. La oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si creemos, amaremos. Si amamos, serviremos.

Madre Teresa de CalcutaLa familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración.

Papa Juan Pablo II


Jesús está contigo, incluso cuando no sientes su presencia. Él nunca está tan cerca de ti como lo está durante tus batallas espirituales. Él siempre está ahí, cerca de ti, te anima a luchar tu batalla con valentía. Él está allí para protegerte de los golpes del enemigo, para que no puedas ser lastimado.

Padre Pío

Cáritas Parroquial

Cáritas Parroquial
Atencions dimarts i divendres de 12h a 13´30h
Tel. 973480123
 
DONATIUS:
Banc de Sabadell ES86 0081 0214
8100 0150 2652.